Nhà Tin tức

Trung Quốc King Sun Energy Technology (Suzhou) Co., Ltd.  tin tức công ty

Công ty Tin tức
tin tức mới nhất của công ty về Các khoản tài trợ 1,5 triệu USD dựa trên kết quả cho các công ty hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà được triển khai ở Malawi để tăng khả năng tiếp cận năng lượng

Các khoản tài trợ 1,5 triệu USD dựa trên kết quả cho các công ty hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà được triển khai ở Malawi để tăng khả năng tiếp cận năng lượng

[2021-02-22 11:23:51]
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (BẠN ĐÃ NÓI), để ủng hộ sáng kiến ​​Power Africa do Chính phủ Hoa Kỳ lãnh đạo, đã khởi động “Chương trình khởi động hệ thống năng lượng mặt trời cho Malawi” để mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng tại quốc gia này thông qua các hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà ... Đọc thêm
Page 1 of 1